Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2021-10-20 08:09:44WODA ZDATNA DO PICIA z wodociągu publicznego NIDA2000
2021-10-20 08:09:25Harmonogram dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka
2021-10-20 08:09:12UWAGA!!! Woda z wodociągu NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-10-20 08:09:04UWAGA!!! Woda z wodociągu NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-10-20 08:08:42UWAGA!!! Woda z wodociągu Stary Korczyn NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-10-20 08:08:34UWAGA!!! Woda z wodociągu Stary Korczyn NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-09-19 10:59:49Woda z wodociągu NIDA2000 zdatna do picia
2021-09-19 09:24:42UWAGA!!! Woda z wodociągu Stary Korczyn NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-09-13 10:13:37UWAGA!!! Woda z wodociągu Stary Korczyn NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-09-13 08:58:28Harmonogramy dowozu wody
2021-09-12 14:31:55Harmonogramy dowozu wody
2021-09-12 13:30:19UWAGA!!! Woda z wodociągu Stary Korczyn nie nadaje się do spożycia
2021-09-12 13:28:16Harmonogramy dostaw wody
2021-09-12 13:18:36Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę gmin:Bejsce,Opatowiec,Kazimierza Wielka,Koszyce i hurt Szczurowa
2021-09-12 12:17:58UWAGA!!! Woda z wodociągu Stary Korczyn nie nadaje się do spożycia
2021-09-12 12:13:12UWAGA!!! Woda z wodociągu Stary Korczyn nie nadaje się do spożycia
2021-09-12 12:12:11UWAGA!!! Woda z wodociągu Stary Korczyn nie nadaje się do spożycia
2021-09-12 11:52:59Przerwy w dostawie wody w dniu 28.08.2021r.
2021-08-27 14:53:50Przerwy w dostawie wody 28.08.2021r.
2021-08-27 14:53:25Przerwy w dostawie wody
2021-08-27 14:52:20Przerwy w dostawie wody
2021-08-27 14:49:49WODA ZDATNA DO PICIA z wodociągu publicznego NIDA2000
2021-07-30 12:53:44Decyzja zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy:Bejsce, Opatowiec i Kazimierza Wielka.
2021-07-13 13:52:51Przerwy w dostawie wody
2021-07-13 10:39:04Przerwy w dostawie wody
2021-07-10 10:33:56WODA ZDATNA DO PICIA z wodociągu publicznego NIDA2000
2021-07-10 09:46:48WODA ZDATNA DO PICIA z wodociągu publicznego NIDA2000
2021-07-10 09:43:25WODA ZDATNA DO PICIA z wodociągu publicznego NIDA2000
2021-07-10 09:42:10UWAGA!!! Woda z wodociągu NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-07-10 09:41:35WODA ZDATNA DO PICIA z wodociągu publicznego NIDA2000
2021-07-10 09:39:43WODA ZDATNA DO PICIA z wodociągu publicznego NIDA2000
2021-07-10 09:38:03WODA ZDATNA DO PICIA z wodociągu publicznego NIDA2000
2021-07-10 09:36:56Harmonogram dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka
2021-07-10 09:35:26UWAGA!!! Woda z wodociągu NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-07-09 08:13:31UWAGA!!! Woda z wodociągu NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-07-08 17:39:13UWAGA!!! Woda z wodociągu NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-07-08 15:30:14UWAGA!!! Woda z wodociągu NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-07-08 15:29:02UWAGA!!! Woda z wodociągu NIDA2000 nie nadaje się do spożycia
2021-06-29 09:25:082021 rok
2021-06-29 09:14:50Uwaga-Awaria telefonu