Sprawozdania finansowe
.

Załączone pliki:
Bilans skonsolidowany za 2017 (Bilans skonsolidowany za 2017.pdf - 126.5 KB)
Data publikacji: 2018-05-10 14:19:54 Redaktor: Przemysław Sojka
Bilans za 2017 (Bilans za 2017.pdf - 197.669 KB)
Data publikacji: 2018-05-10 14:20:25 Redaktor: Przemysław Sojka
Bilans z wykonania budzetu za 2017 (Bilans z wykonania budzetu za 2017.pdf - 103.485 KB)
Data publikacji: 2018-05-10 14:20:59 Redaktor: Przemysław Sojka
Rachunek zysków i strat za 2017 (Rachunek zyskow i strat za 2017.pdf - 119.665 KB)
Data publikacji: 2018-05-10 14:21:17 Redaktor: Przemysław Sojka
Zestawienie zmian w funduszu za 2017 (Zestawienie zmian w funduszu za 2017.pdf - 104.681 KB)
Data publikacji: 2018-05-10 14:21:31 Redaktor: Przemysław Sojka

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl