Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę gmin:Bejsce,Opatowiec,Kazimierza Wielka,Koszyce i hurt Szczurowa
Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę gmin: Bejsce, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Koszyce i hurt Szczurowa
Załączone pliki:

Decyzja
(Taryfy - decyzja.pdf - 220.726 KB) Data publikacji: 2018-06-28 10:55:25 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: KR.RET.070.256.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Postanowienie
(Taryfy - postanowienie.pdf - 113.206 KB) Data publikacji: 2018-06-28 10:59:51 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak:KR.RET.070.256.2018

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl