Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zbigniew Anielski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego ,,NIDA 2000"

Regina Wilaszek - członek Komisji 


Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl