w roku 2021
.
Załączone pliki:

Sprawozdanie z badań wody - styczeń 2021
(styczen2021-SUW.pdf - 2710.798 KB) Data publikacji: 2021-03-01 12:34:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Miejsce poboru: SUW Stary Korczyn

Sprawozdanie z badań wody - luty 2021
(luty2021 hydrofornia Stojanowice.pdf - 957.008 KB) Data publikacji: 2021-03-01 12:34:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Miejsce poboru: Hydrofornia Stojanowice

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl