Zarząd Związku

Skład Zarządu:
Przewodniczący Zarządu Związku:

Rafał Stokłosa

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

Edward Krupa

Członkowie Zarządu:

Olga Kabat

Zbigniew Moskal
Łukasz Marzec

 


Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl