Informacja o Zwi您ku

Informacja o Zwi您ku:

Historia Zwi您ku Mi璠zygminnego si璕a 1991 roku. Wtedy to gminy Ponidzia podpisa造 umow – porozumienie w sprawie wsp鏊nej realizacji inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wod. Gminy zainteresowane przedsi瞝zi璚iem same nie by造 w stanie ud德ign望 jego koszt闚 - to gminy o niskim dochodach, typowo rolnicze. W 1993 roku gminy porozumienia utworzy造 Zwi您ek Mi璠zygminny „NIDA 2000”. Zwi您ek uzyska osobowo嗆 prawn przez wpisanie do Rejestru Zwi您k闚 Mi璠zygminnych prowadzonego przez Urz康 Rady Ministr闚 pod poz. 97 z dat 14.09 1993 roku. Statut Zwi您ku opublikowany zosta w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Kieleckiego z 1997 roku nr 24 poz. 95. Zwi您ek okre郵i w statucie w 1997 roku, 瞠 najwa積iejszym celem jest zaopatrzenie ludno軼i gmin zrzeszonych w Zwi您ku w wod. Zaopatrzenie w wod na cele komunalno – bytowe dla region闚 wiejskich i ma造ch miast, oparte jest o uj璚ia wg喚bne i wykorzystanie w鏚 podziemnych.

Pomimo trudnych warunk闚 geologicznych z punktu widzenia ich wodono郾o軼i dla wi瘯szo軼i wojew鏚ztwa 鈍i皻okrzyskiego, studnie g喚binowe s najcz瘰tszym 廝鏚貫m wody dla wsi. Wsz璠zie tam gdzie mo磧iwe by這 pozyskanie wody ze 廝鏚e wg喚bnych, lokalne w豉dze Gmin czy te powstaj帷e samorzutnie Spo貫czne Komitety zrealizowa造 inwestycje, kt鏎e pozwoli造 rozwi您a ich lokalne problemy zaopatrzenia w wod. Niemo磧iwe jest to na terenach Niecki Nidzia雟kiej, gdzie wyst瘼uj bezwodne i造 krakowieckie. Wyst瘼uj tu wody silnie zmineralizowane siarczanami. Wydajno嗆 istniej帷ych na tym terenie systematycznie maleje, a pozyskiwanie nowych z uwagi na budow geologiczn terenu jest bardzo utrudnione i nie gwarantuje wody o odpowiedniej jako軼i. Jedynym mo磧iwym sposobem na pozyskanie wody pitnej dla mieszka鎍闚 teren闚 nadnidzia雟kich by豉 inwestycja zapisana w „Strategii rozwoju wojew鏚ztwa” pod has貫m: „Wodoci庵 Regionalny Nowy Korczyn – „NIDA 2000” . Jednak realizacja tej inwestycji wymaga豉 bardzo du篡ch 鈔odk闚 finansowych. Bez pomocy Unii Europejskiej nie by豉 mo磧iwa do wykonania. Pierwsz pomoc z Unii Europejskiej Zwi您ek otrzyma w 1997 roku. Pomoc polega豉 na sfinansowaniu koncepcji zaopatrzenia w wod gmin – cz這nk闚 Zwi您ku i wykonania podk豉d闚 sytuacyjno – wysoko軼iowych dla gmin obj皻ych koncepcj. By造 to 鈔odki funduszu Phare. Opracowana koncepcja wyznacza豉 trasy sieci wodoci庵owej oraz 鈔ednice sieci w gminach zrzeszonych w Zwi您ku w oparciu o bilans wody i jej zapotrzebowanie w poszczeg鏊nych miejscowo軼iach. Wykonane mapy sytuacyjno – wysoko軼iowe zosta造 zaewidencjonowane w O鈔odkach dokumentacji geodezyjnej. 字odki z funduszu Phare przekazywane by造 na realizacj program闚 Nr PL9312-08-01 Etap I i P9506-02-11 Etap II za po鈔ednictwem Fundacji Program闚 Pomocy dla Rolnictwa.

W 1998 roku Zwi您ek Mi璠zygminny zleci opracowanie Studium Wykonalno軼i Inwestycji. Opracowanie wskazywa這 kolejne kroki na etapie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji, niezb璠ne dla powodzenia ca貫j inwestycji. W 1999 roku zosta przygotowany wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji z programu Unii Europejskiej Phare INRED – „Budowa uj璚ia wody na rzece Nidzie”. Uj璚ie wody zlokalizowane zosta這 na prawym brzegu rzeki Nidy w s御iedztwie miejscowo軼i Stary Korczyn, gmina Nowy Korczyn. Dla u豉twienia wyboru sposobu uj璚ia wody opracowana zosta豉 Ocena Oddzia造wania na 字odowisko. Ocena pozwoli豉 na wyb鏎 takiego rozwi您ania, kt鏎e najmniej kolidowa這 z warto軼iami 鈔odowiska oraz powodowa這 najmniej zak堯ce w 鈔odowisku. Pob鏎 wody praktycznie nie ma wp造wu na obni瞠nie stanu wody w rzece Nidzie na ko鎍owym odcinku rzeki. Brzegowe uj璚ie na rzece Nidzie o wydajno軼i 22500 m3/dob zawiera nast瘼uj帷e elementy: Cz窷 wlotowa uj璚ia, trzy komory czerpne, komor zasuw, ruroci庵 t這czny i ruroci庵 kablowy, pompy zasuwy, zawory. Koszt inwestycji wyni鏀 1 560 738 z這tych tj. 343.104,78 EURO. Dotacja z programu INRED wynios豉 127.570,56 EURO co stanowi 37% koszt闚 budowy uj璚ia. Zadanie pod nazw „Budowa Uj璚ia wody na rzece Nidzie w m. Stary Korczyn, gm. Nowy Korczyn” Nr PL 9706/02/02/L010 wykonane by這 prawid這wo i w terminie zgodnym z Umow. Inwestycj zako鎍zono w 2000 roku. W efekcie zrealizowania projektu wybudowano uj璚ie wody na rzece Nidzie w miejscowo軼i Stary Korczyn gmina Nowy Korczyn, kt鏎e jest pocz徠kowym cz這nem technologicznym w procesie uj璚ia wody, uzdatnienia do spo篡cia i transportu dla ludno軼i.

Celem projektu by這 umo磧iwienie rozwoju obszar闚 wiejskich po這穎nych na terenie Gmin – Cz這nk闚 Zwi您ku. Funkcj celu jest dostarczenie wystarczaj帷ej ilo軼i wody dobrej, zdrowej, przydatnej do spo篡cia i cel闚 gospodarczych. Wykonanie tego etapu pozwoli這 nam przygotowa si do realizacji inwestycji o znacznie wi瘯szych kosztach, przy udziale 鈔odk闚 unijnych. Tak inwestycj by豉 „Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla regionu Ponidzia”. Og馧em koszt zadania wyni鏀 ok. 6.000.000 EURO z tego udzia UE – 4.318.609,96 EURO, 鈔odki pochodz帷e z dotacji celowej bud瞠tu - 12,39%, Na pozosta陰 warto嗆 kontraktu Zwi您ek otrzyma po篡czk z WFO夷GW w Kielcach. Spos鏏 uj璚ia i uzdatniania wody mo瞠 stanowi zasadniczy pow鏚 do uczynienia atrakcyjno軼i terenu dla lokalizacji dzia豉lno軼i gospodarczych uwarunkowanych sta造m i stabilnym dostarczaniem w豉軼iwej jako軼i wody oraz istnieniem pozosta貫j infrastruktury (kanalizacji i oczyszczalni 軼iek闚).


Zwi您ek Mi璠zygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl