2011 rok
Uchwały Zgromadzenia w 2011 roku.

Załączone pliki:
Uchwała Nr I/1/2011 (u1-2011.pdf - 164.525 KB)
Data publikacji: 2011-04-07 12:36:26 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego "NIDA2000"
Uchwała Nr I/2/2011 (u2-2011.pdf - 166.371 KB)
Data publikacji: 2011-04-07 12:37:46 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDA2000"
Uchwała Nr I/3/2011 (u3-2011.pdf - 183.08 KB)
Data publikacji: 2011-04-07 12:39:11 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "NIDA2000"
Uchwała Nr I/4/2011 (u4-2011.pdf - 194.392 KB)
Data publikacji: 2011-04-07 12:40:43 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie wyboru Zarządu Związku Międzygminnego "NIDA2000"
Uchwała Nr I/5/2011 (u5-2011.pdf - 209.091 KB)
Data publikacji: 2011-04-07 12:42:12 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "NIDA2000"
Uchwała Nr I/6/2011 (u6-2011.pdf - 183.569 KB)
Data publikacji: 2011-04-07 12:44:34 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "NIDA2000"
Uchwała Nr II/7/2011 (u7-2011!.pdf - 122.735 KB)
Data publikacji: 2011-04-08 08:36:36 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego NIDA 2000 na lata 2011-2014
Uchwała Nr II/8/2011 (u8-2011.pdf - 67.653 KB)
Data publikacji: 2011-04-07 14:57:54 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2011 rok
Uchwała Nr II/9/2011 (u9-2011.pdf - 68.365 KB)
Data publikacji: 2011-07-04 13:50:40 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie ustalenia wysokości składek na 2011 rok
Uchwała Nr III/10/2011 (u10-2011.pdf - 50.093 KB)
Data publikacji: 2011-07-04 13:51:47 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Nida 2000 za 2010 r.
Uchwała Nr III/11/2011 (u11-2011.pdf - 51.73 KB)
Data publikacji: 2011-07-04 13:55:09 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego NIDA 2000 absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok.
Uchwała Nr III/12/2011 (u12-2011.pdf - 354.937 KB)
Data publikacji: 2011-07-04 15:21:18 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Zwiazku Miedzygminnego „NIDA 2000” na lata 2011-2014.
Uchwała Nr III/13/2011 (u13-2011.pdf - 1151.854 KB)
Data publikacji: 2011-07-04 15:23:17 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Zwiazku Miedzygminnego „NIDA 2000” na 2011 rok.
Uchwała Nr IV/14/2011 (u14-2011.pdf - 55.102 KB)
Data publikacji: 2011-09-07 08:50:27 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie rozpatrzenia uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego NIDA 2000
Uchwała Nr IV/15/2011 (u15-2011.pdf - 60.164 KB)
Data publikacji: 2011-09-07 08:51:01 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
Uchwała Nr IV/16/2011 (u16-2011.pdf - 101.343 KB)
Data publikacji: 2011-09-07 08:51:35 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2011 rok.
Uchwała Nr IV/17/2011 (u17-2011.pdf - 62.219 KB)
Data publikacji: 2011-09-07 08:52:20 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr V/18/2011 (u18-2011.pdf - 62.367 KB)
Data publikacji: 2011-11-03 11:28:21 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2011 rok.
Uchwała Nr VI/19/2011 (u19-2011.pdf - 59.682 KB)
Data publikacji: 2011-11-03 11:30:52 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała Nr VI/20/2011 (u20-2011.pdf - 60.496 KB)
Data publikacji: 2011-11-03 11:31:59 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie powołania Przewodniczącego Zarządu Związku
Uchwała Nr VI/21/2011 (u21-2011.pdf - 292.699 KB)
Data publikacji: 2011-11-03 11:36:08 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2011 rok

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl