W roku 2011
Wyniki badań wody  w roku 2011.

Załączone pliki:
Badanie nr1 (badanie1.pdf - 1015.88 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 14:01:08 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru próbek-Szkoła Podstawowa Stary Korczyn. Badanie przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku-Zdrój.
Badanie nr2 (badanie2.pdf - 1017.096 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 14:02:56 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru próbek-Ośrodek Zdrowia w Opatowcu. Badanie przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku-Zdrój.
Badanie nr3 (badaniet3.pdf - 2674.033 KB)
Data publikacji: 2011-04-18 14:06:08 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Przeprowadzone przez SGS EkoProjekt Sp.z.o.o.
Badanie nr4 (badania4.pdf - 904.164 KB)
Data publikacji: 2011-07-18 13:32:40 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Przeprowadzone przez Wpjewódzką Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach
Badanie nr5 (badanie5.pdf - 230 KB)
Data publikacji: 2012-01-04 12:59:14 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru próbek Solec-Zdrój hydrant przy boisku.Badanie przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku-Zdrój
Badanie nr6 (badanie6.pdf - 212.666 KB)
Data publikacji: 2012-01-04 13:00:32 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru próbek Stacja uzdatniania wody w Starym Korczynie.Badanie przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku-Zdrój
Badanie nr7 (badanie7.pdf - 126.912 KB)
Data publikacji: 2012-01-04 13:02:25 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru próbek Sklep spożywczy Piotrkowice.Badanie przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku-Zdrój
Badanie nr8 (badanie8.pdf - 128.156 KB)
Data publikacji: 2012-01-04 13:04:27 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru próbek Solec-Zdrój hydrant przy boisku.Badanie przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku-Zdrój
Sprawozdanie z badań wody 04.2012 (sprawozdanie z badan wody 2012.pdf - 460.321 KB)
Data publikacji: 2012-04-13 10:56:25 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Sprawozdanie z badań wody kwiecień 2012

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl