Charakterystyka BIP-u

Internetowy system Biuletynu Informacji Publicznej, na którego stronach Państwo goszczą powstał w trosce o zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności tutejszej jednostki Związku Międzygminnego NIDA2000 w Starym Korczynie.

 

Na stronach BIP-u mogą Państwo uzyskać informacje w zakresie:

 

  1. organów władzy – tj. statut prawny, organizacja, osoby sprawujące określone funkcje w związku międzygminnym, ich kompetencjach i zakresie
  2. zasady funkcjonowania – w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
  3. danych publicznych – w tym dokumenty urzędowe, stanowiska zajmowane przez związek międzygminny w określonych sprawach społecznych,
  4. finansów i mienia,

 

BIP Związku Międzygminnego Nida2000 jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl) zarządzaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki której mogą Państwo odnaleźć strony podmiotowe BIP-u innych podmiotów zobligowanych do udostępniania informacji publicznych takich jak np. Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, Regionalne Izby Obrachunkowe, Ministerstwa itp.

Nasza witryna z pewnością będzie się rozwijać i będą w niej mogli Państwo znaleźć coraz więcej użytecznych informacji. Mam nadzieję, że jej zawartość przybliży Państwu charakter, cele i zakres działania Związku Międzygminnego Nida 2000.

 

Informacje publiczne nie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Międzygminnego NIDA 2000 są dostępne  na wniosek. Stosowny wniosek dostępny jest poniżej.

 

osoba odpowiedzialna za redagowanie BIP-u

mgr Przemysław Sojka tel. (41) 379-91-26


Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl