Zgłaszanie awarii wodociągu

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym
prosimy o pilne zgłoszenie do Związku Międzygminnego NIDA2000:

Tel: 509-287-922 – dyżur całodobowy

w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00

bezpośrednio do Związku Międzygminnego NIDA 2000, Stary Korczyn
tel. 41-379-91-26; 41-377-26-19


Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl