2013 rok
.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XII/41/2013 (u41-2013..pdf - 169.753 KB)
Data publikacji: 2013-02-08 13:01:29 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2013 rok
Uchwała Nr XII/42/2013 (u42-2013.pdf - 36.647 KB)
Data publikacji: 2013-02-08 12:55:30 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie ustalenia wysokości składek na 2013 rok
Uchwała Nr XII/43/2013 (u43-2013.pdf - 28.705 KB)
Data publikacji: 2013-02-08 12:55:55 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Związku w postępowaniu sądowym
Uchwała Nr XIII/44/2013 (u44-2013.pdf - 30.076 KB)
Data publikacji: 2013-04-04 12:52:39 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 26 stycznia 2011 roku sprawie wyboru Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała Nr XIII/45/2013 (u45-2013.pdf - 32.08 KB)
Data publikacji: 2013-04-04 12:57:42 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2013-2019.
Uchwała Nr XIII/46/2013 (u46-2013.pdf - 115.562 KB)
Data publikacji: 2013-04-04 12:58:17 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2013 rok.
Uchwała Nr XIII/47/2013 (u47-2013.pdf - 30.435 KB)
Data publikacji: 2013-04-04 12:58:43 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Związku w postępowaniu sądowym
Uchwała Nr XIV/48/2013 (u48-2013.pdf - 32.064 KB)
Data publikacji: 2013-06-04 08:18:37 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 214/1
Uchwała Nr XIV/49/2013 (u49-2013.pdf - 30.881 KB)
Data publikacji: 2013-06-04 08:19:11 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2013-2019.
Uchwała Nr XIV/50/2013 (u50-2013.pdf - 200.014 KB)
Data publikacji: 2013-06-04 08:58:20 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2013 rok.
Uchwała Nr XIV/51/2013 (u51-2013.pdf - 35 KB)
Data publikacji: 2013-06-04 08:59:10 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/42/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości składek na 2013 rok
Uchwała Nr XIV/52/2013 (u52-2013.pdf - 31.589 KB)
Data publikacji: 2013-06-04 08:59:52 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 26 stycznia 2011 roku sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała Nr XIV/53/2013 (u53-2013.pdf - 37.302 KB)
Data publikacji: 2013-06-04 09:00:39 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała Nr XV/54/2013 (u54-2103.pdf - 30.659 KB)
Data publikacji: 2013-10-14 11:36:15 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Nida 2000 za 2012 r.
Uchwała Nr XV/55/2013 (u55-2013.pdf - 31.525 KB)
Data publikacji: 2013-10-14 11:36:48 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego NIDA 2000 absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok.
Uchwała Nr XVI/56/2013 (u56-2013.pdf - 29.144 KB)
Data publikacji: 2013-12-10 12:00:28 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2013-2019.
Uchwała Nr XVI/57/2013 (u57-2013.pdf - 176.396 KB)
Data publikacji: 2013-12-10 12:36:06 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2013 rok.
Uchwała Nr XVI/58/2013 (u58-2013.pdf - 32.055 KB)
Data publikacji: 2013-12-10 12:36:55 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl