2015 rok
.

Załączone pliki:
Uchwała Nr I/10/2015 (u1-2015.pdf - 37.432 KB)
Data publikacji: 2015-01-30 12:08:14 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Uchwała Nr I/1/2015 (u1-2015..pdf - 30.881 KB)
Data publikacji: 2015-02-05 13:10:35 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała Nr I/2/2015 (u2-2015.pdf - 31.054 KB)
Data publikacji: 2015-02-05 13:11:22 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała Nr I/5/2015 (u5-2015.pdf - 31.147 KB)
Data publikacji: 2015-02-05 13:12:21 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: sprawie wyboru Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała Nr I/6/2015 (u6-2015.pdf - 30.727 KB)
Data publikacji: 2015-02-05 13:12:56 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała Nr I/7/2015 (u7-2015.pdf - 30.897 KB)
Data publikacji: 2015-02-05 13:14:37 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/58/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr I/8/2015 (u8-2015.pdf - 34.952 KB)
Data publikacji: 2015-02-05 13:15:14 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego NIDA 2000 na lata 2015-2019
Uchwała Nr I/12/2015 (u12-2015.pdf - 31.333 KB)
Data publikacji: 2015-02-05 13:26:04 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
Uchwała nr I/11/2015 (u11-2015.pdf - 303.66 KB)
Data publikacji: 2015-02-06 08:03:05 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2015 rok
Uchwała Nr I/3/2015 (u3-2015.pdf - 31.597 KB)
Data publikacji: 2015-02-06 12:18:43 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
Uchwała Nr III/14/2015 (u14-2015.pdf - 32.153 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 11:41:47 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Nida 2000 za 2014 r.
Uchwała Nr III/15/2015 (u15-2015.pdf - 32.639 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 11:42:18 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego NIDA 2000 absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.
Uchwała nr IV/17/2015 (u17-2015.pdf - 31.587 KB)
Data publikacji: 2015-12-04 14:23:58 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
Uchwała nr IV/18/2015 (u18-2015.pdf - 31.043 KB)
Data publikacji: 2015-12-04 14:45:23 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie odwołania Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała nr IV/19/2015 (u19-2015.pdf - 30.487 KB)
Data publikacji: 2015-12-04 14:25:02 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała nr IV/20/2015 (u20-2015.pdf - 30.597 KB)
Data publikacji: 2015-12-04 14:24:35 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała nr IV/21/2015 (u21-2015.pdf - 31.12 KB)
Data publikacji: 2015-12-04 14:26:25 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie wyboru Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała nr IV/22/2015 (u22-2015.pdf - 30.546 KB)
Data publikacji: 2015-12-04 14:25:59 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała Nr V/24/2015 (u24-2015.pdf - 33.596 KB)
Data publikacji: 2015-12-19 21:57:30 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr X/36/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr V/25/2015 (u25-2015.pdf - 37.254 KB)
Data publikacji: 2015-12-19 21:58:20 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie ustalenia wysokości składek dodatkowych
Uchwała Nr V/26/2015 (u26-2015.pdf - 34.43 KB)
Data publikacji: 2015-12-19 21:59:11 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2015-2019.
Uchwała Nr V/27/2015 (u27-2015.pdf - 312.3 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 09:24:20 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2015 rok.

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl