2017 rok
.

Załączone pliki:
Uchwała Nr VIII/37/2017 (u37-2017.pdf - 30.736 KB)
Data publikacji: 2017-01-25 17:43:22 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie odwołania Komisji rewizyjnej Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała Nr VIII/38/2017 (u38-2017.pdf - 30.803 KB)
Data publikacji: 2017-01-25 17:44:33 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.
Uchwała Nr VIII/39/2017 (u39-2017.pdf - 54.446 KB)
Data publikacji: 2017-01-25 17:45:11 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie przyjęcia do realizacji przez Związek Międzygminny „NIDA 2000”zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka – Etap II”oraz przyjęcia obowiązków beneficjenta.
Uchwała Nr IX/40/2017 (u_40-2017.pdf - 180.698 KB)
Data publikacji: 2017-02-06 07:25:47 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie powołania członka Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
Uchwała Nr IX/41/2017 (u-41-2017.pdf - 182.217 KB)
Data publikacji: 2017-02-06 07:26:22 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie przedłużenia cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Uchwała Nr IX/43/2017 (u-43-2017.pdf - 300.294 KB)
Data publikacji: 2017-02-06 07:27:55 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2017-2021.
Uchwała Nr IX/44/2017 (u-44-2017.pdf - 1280.513 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 08:43:06 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2017 rok
Uchwała Nr X/46/2017 (u46-2017.pdf - 140.546 KB)
Data publikacji: 2017-05-15 12:44:32 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Uchwała Nr X/47/2017 (u47-2017.pdf - 815.156 KB)
Data publikacji: 2017-05-16 10:21:28 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2017 rok.
Uchwała Nr X/48/2017 (u48-2017.pdf - 5058.12 KB)
Data publikacji: 2017-05-16 10:30:27 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2017-2021.
Uchwała Nr XI/49/2017 (u49-2017.pdf - 137.835 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 08:45:03 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Nida 2000 za 2016 r.
Uchwała Nr XII/50/2017 (u50-2017.pdf - 3768.47 KB)
Data publikacji: 2017-11-17 11:24:50 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2017-2021.
Uchwała Nr XII/51/2017 (u51-2017.pdf - 474.361 KB)
Data publikacji: 2017-11-17 11:25:28 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2017 rok.

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl