w roku 2017
Wyniki badań wody w 2017

Załączone pliki:
Sprawozdanie z badań wody - luty 2017 (Badanie 02.2017.pdf - 243.943 KB)
Data publikacji: 2017-03-02 07:23:16 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru: Chwalibogowice gm.Opatowiec
Sprawozdanie z badań wody - marzec 2017 (badanie-10.03.2017.pdf - 476.146 KB)
Data publikacji: 2017-03-14 14:07:20 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru: Stacja uzdatniania-kolektor tłoczny
Sprawozdanie z badań wody - 28 marzec 2017 (Badanie 2017.03.28.pdf - 230.502 KB)
Data publikacji: 2017-03-29 14:42:16 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru: Budynek Urzędu Gminy w Opatowcu
Sprawozdanie z badań wody - kwiecień 2017 (badanie-20.04.2017.pdf - 448.944 KB)
Data publikacji: 2017-04-20 11:52:53 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru:Przepompownia wody Przemyków
Sprawozdanie z badań wody - maj 2017 (Badania 05.2017.pdf - 725.8 KB)
Data publikacji: 2017-07-19 11:11:34 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru :Stacja uzdatniania wody Stary Korczyn
Sprawozdanie z badań wody - czerwiec 2017 (Badania 06.2017.pdf - 223.906 KB)
Data publikacji: 2017-07-19 11:12:24 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru: Przepompownia wody Rogów gm.Opatowiec
Sprawozdanie z badań wody - czerwiec 2017 (badania 06.2017-przep.pdf - 189.217 KB)
Data publikacji: 2017-07-19 11:13:20 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru: Przepompownia wody Przemyków gm. Koszyce
Sprawozdanie z badań wody - lipiec 2017 (Badania 07.2017.pdf - 189.451 KB)
Data publikacji: 2017-07-19 11:14:44 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: Miejsce poboru: Przepompownia wody Rogów gm.Opatowiec

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl