Zamawiajacy: Związek Miedzygminny NIDA 2000

Adres: Stary Korczyn, 28-136 Stary Korczyn
Kontakt: tel. (041) 379-91-26, fax. (041) 379-91-26
E-mail: nida2000@wp.pl, Strona www: www.nida2000.realnet.pl

Numer ID: 18

Data publikacji: 2020-11-16 13:40:46

Przedmiot: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka” w formule „zaprojektuj i
wybuduj

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Informacja o wynikach 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 733
Wprowadził do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2020-11-16 13:40:46
Opublikował: Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2020-11-16 13:40:51
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2020-12-16 13:52:03

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl