Zamawiajacy: Związek Miedzygminny NIDA 2000

Adres: Stary Korczyn, 28-136 Stary Korczyn
Kontakt: tel. (041) 379-91-26, fax. (041) 379-91-26
E-mail: nida2000@poczta.onet.pl, Strona www: www.nida2000.realnet.pl

Numer ID: 6

Data publikacji: 2010-09-15 16:34:14

Przedmiot: Informacja o wyniku przetargu "Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000"

Treść przetargu:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 Ustawy z  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 795), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę nr 5, z najwyższą ilością punktów złożył Wykonawca:

 

„MATMASTER”; Mateusz Masternak, ul. Olszewskiego 7; 25-663 Kielce

i Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech, Biuro Techniczno – Handlowe,

ul. Zgoda 58a, 25-378 Kielce

 

W/w Wykonawca zaoferował cenę brutto: 6.860.899,87 złotych i otrzymał                        100 punktów.  (Cena była jedynym kryterium wyboru oferty)

 

Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę

Cena oferty brutto w PLN

Ilość punktów przyznana ofercie

1.

ZRUG Sp. z o.o. ul Gdyńska 45; 61-016 Poznań

7.513.980,00

91,31

 

2.

Akwedukt Sp. z o. o.

Ul. Sandomierska 105,

25-324 Kielce

7.595.569,68

90,33

 

3.

Konsorcjum: PBH „ADMA” – Bis, Sp. j;

„ADMA” Zakład Rem – Budowlany; ul Kościuszki 68; 28-200 Staszów

8.668.704,90

79,15

 

4.

Zakład Rob. Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ; Suchowola 74a; 28-130 Stopnica

8.860.821,52

77,43

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Załącznik:

1. Informacja o wynikuStatystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1388
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kapusta, data: 2010-09-15 16:34:14
Opublikował: Katarzyna Kapusta, data publikacji: 2010-09-15 16:41:12
Ostatnia zmiana: , data: 0000-00-00 00:00:00

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl