Wykaz nieruchomości do sprzedaży

2008-03-20 08:59:50 Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Zarząd Związku Międzygminnego „NIDA 2000” w Solcu Zdroju podaje, że przeznacza do sprzedaży: I. Nieruchomości położone w miejscowości Stary Korczyn, gm. Nowy Korczyn woj. Świętokrzyskie stanowiące własność Związku Międzygminnego „NIDA 2000” oznaczone na mapie ewidencyjnej gruntów jako działki: 1. nieruchomość składająca się z działek Nr 48/1 i 48/2 o łącznej pow. 0,42 ha - nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 61084, cena nieruchomości wynosi 3.362 zł, 2. nieruchomość składająca się z działek Nr 65/3 i 125/1 o łącznej pow. 0,532 ha - nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 61084, cena nieruchomości wynosi 4.263 zł, 3. nieruchomość składająca się z działek Nr 66 i 126 o łącznej pow. 1,01 ha - nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 61084, cena nieruchomości wynosi 7.488 zł, 4. nieruchomość składająca się z działek Nr 67/2 i 127/1 o łącznej pow. 0,88 ha - nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 61084, cena nieruchomości wynosi 7.048 zł, 5. nieruchomość składająca się z działek Nr 67/1 i 127/2 o łącznej pow. 0,54 ha - nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 61084, cena nieruchomości wynosi 4.324 zł, 6. działka Nr 74/7 o pow. 0,4568 ha - nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 61084, cena nieruchomości wynosi 3.481 zł, 7. nieruchomość składająca się z działek Nr 166 i 167 o łącznej pow. 0,25 ha - nieruchomość niezabudowana, stanowiąca w planie przestrzennego zagospodarowania teren upraw rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 61084, cena nieruchomości wynosi 1.974 zł, II. Opisane nieruchomości podlegają zbyciu w trybie przetargowym. III. W/w nieruchomości powinny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem w Planie przestrzennego zagospodarowania.

Zobacz również: