Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stary Korczyn

2013-07-26 13:59:18 Ogłoszenia

. więcej»

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

2010-10-20 08:10:43 Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Walczak zamieszkała Kocina, 28-520 Opatowiec.Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Walczak spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych obowiązujących na przedmiotowym stanowisku pracy.Przewodniczący Zarządu

Związku Międzygminnego NIDA 2000

Przemysław Sojka
więcej»

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Związku Międzygminnego NIDA 2000

2010-09-20 11:35:46 Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Związku Międzygminnego NIDA 2000 więcej»

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - GMINA KOSZYCE

2010-06-10 15:45:05 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

więcej»

Informacja o wyniku naboru

2009-10-30 12:28:47 Ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent ds. Finansowo - Księgowych więcej»

Nabór

2009-10-15 12:00:00 Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Referenta ds. Finansowo-Księgowych więcej»

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

2008-03-20 08:59:50 Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości do sprzedaży więcej»

Nowy Zarząd

2005-07-20 12:27:43 Ogłoszenia

W dniu 12 lipca 2005 roku Zgromadzenie Związku wybrało nowy Zarząd
Nowy skład Zarządu:

1. Pan Adam Bodzioch - Przewodniczący Zarządu Związku
2. Pan Marian Zalewski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Pan Janusz Gajda - Członek Zarządu Związku
4. Pan Andrzej Gąsior - Członek Zarządu Związku
5. Pan Krzysztof Zając - Członek Zarządu Związku
więcej»

Grunty do sprzedaży

2005-05-10 14:43:47 Ogłoszenia

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży więcej»