Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę gmin:Bejsce,Opatowiec,Kazimierza Wielka,Koszyce i hurt SzczurowaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-09-12 13:18:36

Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę gmin: Bejsce, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Koszyce i hurt Szczurowa

Powrót