2019 rokDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-06-28 09:03:29

.Załączone pliki:

Uchwała nr I/1/2019
(u1-2019.pdf - 170.268 KB) Data publikacji: 2019-01-25 11:01:11 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: Uchwała nr I/1/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

Uchwała nr I/2/2019
(u2-2019.pdf - 209.371 KB) Data publikacji: 2019-01-25 11:03:00 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: Uchwała nr I/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

Uchwała nr I/3/2019
(u3-2019.pdf - 208.216 KB) Data publikacji: 2019-01-25 11:03:31 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: Uchwała nr I/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

Uchwała nr I/4/2019
(u4-2019.pdf - 211.339 KB) Data publikacji: 2019-01-25 11:04:39 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: Uchwała nr I/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 18 stycznia 2019 roku sprawie wyboru Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

Uchwała nr II/8/2019
(u8-2019..pdf - 816.047 KB) Data publikacji: 2019-01-30 13:39:11 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok

Uchwała nr II/10/2019
(u10-2019..pdf - 77.978 KB) Data publikacji: 2019-01-30 13:40:52 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

Uchwała nr III/11/2019
(u11-2019.pdf - 132.167 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:16:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „NIDA 2000”

Uchwała nr III/12/2019
(u12-2019.pdf - 136.766 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:17:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wniosku Gminy Nowy Korczyn o zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej

Uchwała nr III/13/2019
(u13-2019.pdf - 160.331 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:18:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Solec-Zdrój sieci wodociągowej

Uchwała nr III/14/2019
(u14-2019.pdf - 142.957 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:19:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek na 2019 rok

Uchwała nr III/16/2019
(u16-2019.pdf - 701.711 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:21:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie dokonania zmiany budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok.

Uchwała nr III/17/2019
(u17-2019.pdf - 97.883 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:21:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Uchwała nr III/15/2019
(u15-2019.pdf - 3836.158 KB) Data publikacji: 2019-05-30 09:51:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2019-2022.

Powrót