Zarząd ZwiązkuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-01-25 17:52:56

Skład Zarządu:
Przewodniczący Zarządu Związku:

Adam Bodzioch

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

Marian Zalewski

Członkowie Zarządu:

Sławomir Kowalczyk

Rafał Stokłosa

Józef ZuwałaPowrót