Zarząd ZwiązkuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-05-13 10:46:53

Uchwałą Nr I/2/2006 Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2000 z dnia 29 grudnia 2006 roku został wybrany nowy Zarząd Związku.

Przewodniczący Zarządu Związku:

Adam Bodzioch - Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,

tel. (041) 352-19-37

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

Marian Zalewski - Wójt Gminy Szczurowa, tel. (014) 671 44 55,

 

Członkowie Zarządu:

Adam Pałys - Wójt Gminy Solec Zdrój,

Wiktor Kwas - Wójt Gminy Nowy Korczyn,

Andrzej Gąsior - Sekretarz Gminy KoszycePowrót