Zarząd ZwiązkuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-07-09 08:34:35

W dniu 26 czerwca 2008 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego NIDA 2000 dokonało zmiany w Zarządzie Związku.

Przewodniczący Zarządu Związku:

Adam Bodzioch - Przewodniczący Zarządu,

tel. (041) 352-19-37

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

Marian Zalewski - zastępca Przewodniczącego, tel. (014) 671 44 55,

 

Członkowie Zarządu:

Adam Pałys - członek Zarządu

Marta Kapusta - członek Zarządu

Andrzej Gąsior - członek ZarząduPowrót