Zarząd ZwiązkuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-04-07 13:02:11

W dniu 15 czerwca 2010 roku oraz 29 czerwca 2010 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego NIDA 2000 dokonało zmiany w składzie Zarządzie Związku.

Nowy skład Zarządu:
Przewodniczący Zarządu Związku:

Przemysław Sojka 

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

Adam Bodzioch 

 

Członkowie Zarządu:

Adam Pałys

Marian Zalewski 

Józef Zuwała Powrót