Zarząd ZwiązkuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-02-06 09:56:44

Skład Zarządu:
Przewodniczący Zarządu Związku:

Henryk Barański

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

Tadeusz Knopek

 

Członkowie Zarządu:

Adam Pałys

Marian Zalewski 

Józef Zuwała Powrót