Zarząd ZwiązkuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-12-04 14:13:42

Skład Zarządu:
Przewodniczący Zarządu Związku:

Henryk Barański

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

Adam Bodzioch

Członkowie Zarządu:

Sławomir Kowalczyk

Marian Zalewski

Józef ZuwałaPowrót