2022 rokDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-10-14 13:56:28

.Załączone pliki:

Uchwała Nr XIV/60/2022
(u60-2022.pdf - 3895.865 KB) Data publikacji: 2022-01-26 09:11:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2022-2026.

Uchwała Nr XIV/61/2022
(u61-2022.pdf - 2690.735 KB) Data publikacji: 2022-01-31 09:40:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2022 rok

Uchwała Nr XV/63/2022
(u63-2022.pdf - 393.85 KB) Data publikacji: 2022-07-12 08:35:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” za 2021 r.

Uchwała Nr XV/64/2022
(u64-2022.pdf - 468.548 KB) Data publikacji: 2022-07-12 08:36:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000” absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Uchwała Nr XV/67/2022
(u67-2022.pdf - 1973.682 KB) Data publikacji: 2022-07-12 08:37:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2022 rok.

Uchwała Nr XV/66/2022
(u66-2022.pdf - 3829.385 KB) Data publikacji: 2022-07-12 09:10:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2022-2026.

Uchwała Nr XV/68/2022
(u68-2022.pdf - 452.794 KB) Data publikacji: 2022-07-12 08:37:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wniosku Zakładu Usług Wodnych z siedzibą w Woli Rzędzińskiej o zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej

Powrót