2016 rok

Wersja do druku

.

Załączone pliki:

Uchwała Nr VI/28/2016
(u28-2016.pdf - 227.032 KB) Data publikacji: 2016-02-02 07:25:27 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Związku Międzygminnego NIDA 2000

Uchwała Nr VI/29/2016
(u29-2016.pdf - 40.846 KB) Data publikacji: 2016-02-02 07:26:36 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Uchwała Nr VI/30/2016
(u30-2016.pdf - 37.561 KB) Data publikacji: 2016-02-02 07:27:08 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie ustalenia wysokości składek na 2016 rok

Uchwała Nr VI/31/2016
(u31-2016.pdf - 35.621 KB) Data publikacji: 2016-02-02 07:28:11 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego NIDA 2000 na lata 2016-2019

Uchawała Nr VI/32/2016
(u32-2016.pdf - 361.254 KB) Data publikacji: 2016-02-02 07:29:17 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2016 rok

Uchwała Nr VII/33/2016
(u33-2016.pdf - 35.275 KB) Data publikacji: 2016-07-04 13:59:44 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Nida 2000 za 2015 r.

Uchwała Nr VII/34/2016
(u34-2016.pdf - 36.328 KB) Data publikacji: 2016-07-04 14:00:20 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego NIDA 2000 absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała Nr VII/35/2016
(u35-2016.pdf - 30.566 KB) Data publikacji: 2016-07-04 14:01:21 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2016-2019.

Uchwała Nr VII/36/2016
(u36-2016.pdf - 334.573 KB) Data publikacji: 2016-07-05 07:37:34 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2016 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1982

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Sojka, data: 2016-02-01 12:14:41
Opublikował(a): Przemysław Sojka, data publikacji: 2016-02-02 07:29:25
Ostatnia zmiana: Przemysław Sojka, data: 2016-07-05 07:37:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony