2019 rok

Wersja do druku

.


Załączone pliki:

Uchwała nr I/1/2019
(u1-2019.pdf - 170.268 KB) Data publikacji: 2019-01-25 11:01:11 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: Uchwała nr I/1/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

Uchwała nr I/2/2019
(u2-2019.pdf - 209.371 KB) Data publikacji: 2019-01-25 11:03:00 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: Uchwała nr I/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

Uchwała nr I/3/2019
(u3-2019.pdf - 208.216 KB) Data publikacji: 2019-01-25 11:03:31 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: Uchwała nr I/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

Uchwała nr I/4/2019
(u4-2019.pdf - 211.339 KB) Data publikacji: 2019-01-25 11:04:39 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: Uchwała nr I/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 18 stycznia 2019 roku sprawie wyboru Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

Uchwała nr II/8/2019
(u8-2019..pdf - 816.047 KB) Data publikacji: 2019-01-30 13:39:11 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok

Uchwała nr II/10/2019
(u10-2019..pdf - 77.978 KB) Data publikacji: 2019-01-30 13:40:52 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

Uchwała nr III/11/2019
(u11-2019.pdf - 132.167 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:16:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „NIDA 2000”

Uchwała nr III/12/2019
(u12-2019.pdf - 136.766 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:17:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wniosku Gminy Nowy Korczyn o zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej

Uchwała nr III/13/2019
(u13-2019.pdf - 160.331 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:18:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Solec-Zdrój sieci wodociągowej

Uchwała nr III/14/2019
(u14-2019.pdf - 142.957 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:19:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek na 2019 rok

Uchwała nr III/16/2019
(u16-2019.pdf - 701.711 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:21:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie dokonania zmiany budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok.

Uchwała nr III/17/2019
(u17-2019.pdf - 97.883 KB) Data publikacji: 2019-05-14 11:21:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Uchwała nr III/15/2019
(u15-2019.pdf - 3836.158 KB) Data publikacji: 2019-05-30 09:51:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2019-2022.

Uchwała nr IV/18/2019
(u18-2019.pdf - 259.245 KB) Data publikacji: 2019-06-28 08:29:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” za 2018 r.

Uchwała nr IV/19/2019
(u19-2019.pdf - 307.907 KB) Data publikacji: 2019-06-28 08:30:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000” absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała nr IV/20/2019
(u20-2019.pdf - 386.708 KB) Data publikacji: 2019-06-28 08:40:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia do realizacji przez Związek Międzygminny „NIDA 2000” zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka – Etap II, sołectwa Wielgus i Chruszczyna Wielka” oraz przyjęcia obowiązków beneficjenta

Uchwała nr IV/22/2019
(u22-2019.pdf - 3846.026 KB) Data publikacji: 2019-06-28 08:51:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2019-2022.

Uchwała nr IV/23/2019
(u23-2019.pdf - 1406.265 KB) Data publikacji: 2019-06-28 09:07:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok.

Uchwała nr IV/24/2019
(u24-2019.pdf - 473.722 KB) Data publikacji: 2019-06-28 09:14:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie działania Związku Międzygminnego NIDA 2000 w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała nr V/26/2019
(u26-2019.pdf - 3843.61 KB) Data publikacji: 2019-09-05 13:20:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2019-2022.

Uchwała nr V/27/2019
(u27-2019.pdf - 1361.222 KB) Data publikacji: 2019-09-05 13:21:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie dokonania zmiany budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok.

Uchwała nr V/28/2019
(u28-2019.pdf - 571.129 KB) Data publikacji: 2019-09-05 13:21:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”

Uchwała nr VI/29/2019
(u29-2019.pdf - 251.956 KB) Data publikacji: 2019-12-11 09:40:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie odwołania Członka Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

Uchwała nr VI/30/2019
(u30-2019.pdf - 249.446 KB) Data publikacji: 2019-12-11 09:41:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Członka Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”

Uchwała nr VI/31/2019
(u31-2019.pdf - 477.765 KB) Data publikacji: 2019-12-11 09:42:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ponownego rozpoznania podjęcia uchwały nr V/28/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” w wyniku wniesionego sprzeciwu Rady Miejskiej w Koszycach.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3097

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Sojka, data: 2019-01-25 10:59:41
Opublikował(a): Przemysław Sojka, data publikacji: 2019-01-25 11:02:05
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2019-12-11 09:40:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony