2014 rok

Wersja do druku

.

Załączone pliki:

Uchwała Nr XVII/59/2014
(u59-2014.pdf - 39.422 KB) Data publikacji: 2014-02-03 08:04:00 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego NIDA 2000 na lata 2014-2019

Uchwała Nr XVII/60/2014
(u60-2014.pdf - 232.432 KB) Data publikacji: 2014-02-03 08:57:41 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2014 rok

Uchwała Nr XVII/61/2014
(u61-2014.pdf - 36.033 KB) Data publikacji: 2014-02-03 08:58:17 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie ustalenia wysokości składek na 2014 rok

Uchwała Nr XVIII/64/2014
(u64-2014.pdf - 31.996 KB) Data publikacji: 2014-07-02 14:19:05 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Nida 2000 za 2013 r.

Uchwała Nr XVIII/65/2014
(u65-2014.pdf - 32.441 KB) Data publikacji: 2014-07-02 14:19:50 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego NIDA 2000 absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr XVIII/66/2014
(u66-2014.pdf - 30.276 KB) Data publikacji: 2014-07-02 14:20:24 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2014-2019.

Uchwała Nr XVIII/67/2014
(u67-2014.pdf - 186.071 KB) Data publikacji: 2014-07-02 14:21:21 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2014 rok.

Uchwała Nr XVIII/68/2014
(u68-2014.pdf - 24.882 KB) Data publikacji: 2014-07-10 11:53:32 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „NIDA 2000”

Uchwała Nr XIX/69/2014
(u69-2014.pdf - 32.145 KB) Data publikacji: 2014-11-05 08:11:11 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr X/36/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XIX/71/2014
(u71-2014.pdf - 31.018 KB) Data publikacji: 2014-11-05 09:21:34 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2014-2019.

Uchwała Nr XIX/72/2014
(u72-2014.pdf - 236.947 KB) Data publikacji: 2014-11-05 09:22:18 Redaktor: Przemysław Sojka

Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2014 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1884

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Sojka, data: 2014-02-03 07:57:49
Opublikował(a): Przemysław Sojka, data publikacji: 2014-02-03 07:58:58
Ostatnia zmiana: Przemysław Sojka, data: 2014-11-05 09:22:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony