Wersja do druku

Zamawiający:

Związek Miedzygminny NIDA 2000

Adres:
Stary Korczyn
28-136 Stary Korczyn

Kontakt:
tel. (041) 379-91-26, fax. (041) 379-91-26
E-mail:nida2000@poczta.onet.pl
Strona www: www.nida2000.realnet.pl

Numer ID: 7

Data publikacji:
2010-09-15 16:51:33

Przedmiot: Informacja o wyniku przetargu - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Projektu p.n. Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000

Treść przetargu:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 Ustawy z  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 795), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę z najwyższą ilością punktów złożył Wykonawca:

 

„EKO – BUD” ul. Zawadzkiego 14

28-200 STASZÓW

(oferta Nr 3)

W/w Wykonawca zaoferował cenę brutto: 27.352,40 złotych i otrzymał  100 punktów.  

(Cena była jedynym kryterium wyboru oferty)

 

Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację:

  

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę

Cena oferty brutto w PLN

Ilość punktów przyznana ofercie

1.

Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 KIELCE

42.720,00

64,03

2.

„ECO-BUILD” Przedsiębiorstwo Inżynieryjne, ul. Piotrkowska 10A,

25-510 Kielce

103.700,00

26,38

 

4.

„PRO-SAN-INSTAL” mgr inż. Jan Mań, ul. Krakowska 8, 32-120 Nowe Brzesko

99.722,80

27,43

  

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Załącznik:

1. Informacja o wyniku

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1275
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kapusta, data: 2010-09-15 16:51:33
Opublikował: Katarzyna Kapusta, data publikacji: 2010-09-15 16:52:23
Ostatnia zmiana: Katarzyna Kapusta, data: 2010-09-15 16:52:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu