Rejestr zmian strony: Sprawozdania finansowe

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:42:57
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:37:42
Modyfikacja treści strony Sprawozdania finansowe
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:42:36
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:42:36
Dodanie pliku Bilans z wykonania budżetu za 2022 rok.pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:42:12
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:42:12
Dodanie pliku Skonsolidowany bilans jednostki za 2022 rok.pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:41:46
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:41:46
Dodanie pliku Bilans za 2022 rok (łączny).pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:41:21
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:41:21
Dodanie pliku Rachunek zysków i strat za 2022 rok (łączny).pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:40:59
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:40:59
Dodanie pliku Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej za 2022 rok (łączny).pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:40:14
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:40:14
Dodanie pliku Informacja dodatkowa za 2022 rok (Związek).pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:39:50
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:39:50
Dodanie pliku Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej za 2022 rok (Związek).pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:39:28
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:39:28
Dodanie pliku Zestawienie zmian w funduszu za 2022 rok (Związek).pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:38:59
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:38:59
Dodanie pliku Rachunek zysków i strat za 2022 rok (Związek).pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:38:38
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:38:38
Dodanie pliku Informacja dodatkowa za 2022 rok (łączna).pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:38:07
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:38:07
Dodanie pliku Zestawienie zmian w funduszu za 2022 rok (łączne).pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:37:42
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:37:42
Dodanie pliku Bilans za 2022 rok (Związek).pdf do strony Sprawozdania finansowe
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:35:00
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:35:00
Zmiana statusu jawności strony
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:34:32
Imię Nzawisko
2023-05-09 22:34:21
Modyfikacja treści strony Sprawozdania finansowe
Wersja przed modyfikacją Sprawozdania finansowe
Przemysław Sojka
2018-05-10 14:21:51
Przemysław Sojka
2018-05-10 14:21:51
Opublikowanie nowej strony Sprawozdania finansowe
[1]

Powrót