2021 rokDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-11-16 13:35:15

Załączone pliki:

Uchwała Nr XI/52/2021
(u52_2021.pdf - 3999.324 KB) Data publikacji: 2021-03-29 07:21:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XI/53/2021
(u53-2021.pdf - 3091.117 KB) Data publikacji: 2021-03-29 07:22:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2021 rok

Uchwała Nr XII/54/2021
(u54-2021.pdf - 390.42 KB) Data publikacji: 2021-06-29 09:21:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” za 2020 r.

Uchwała Nr XII/55/2021
(u55-2021.pdf - 467.382 KB) Data publikacji: 2021-06-29 09:22:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000” absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Uchwała Nr XIII/56/2021
(u56-2021.pdf - 3903.544 KB) Data publikacji: 2021-11-12 14:34:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2021-2024.

Powrót