Zarząd ZwiązkuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-12-11 09:32:56

Skład Zarządu:
Przewodniczący Zarządu Związku:

Rafał Stokłosa

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

Edward Krupa

Członkowie Zarządu:

Tomasz Kabat

Zbigniew Moskal
Łukasz MarzecPowrót