Zarząd ZwiązkuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-11-03 15:01:57

W dniu 26 stycznia 2011 roku  Zgromadzenie Związku Międzygminnego NIDA 2000 dokonało zmiany w składzie Zarządu Związku.

 

Nowy skład Zarządu:
Przewodniczący Zarządu Związku:

Henryk Barański

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

Waldemar Trzaska

 

Członkowie Zarządu:

Adam Pałys

Marian Zalewski 

Józef Zuwała Powrót