Zarząd ZwiązkuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-04-04 12:50:25

Skład Zarządu:
Przewodniczący Zarządu Związku:

Henryk Barański

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

 

Członkowie Zarządu:

Adam Pałys

Marian Zalewski 

Józef Zuwała Powrót