INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

2010-10-20 08:10:43 Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Walczak zamieszkała Kocina, 28-520 Opatowiec.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Małgorzata Walczak spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych obowiązujących na przedmiotowym stanowisku pracy.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego NIDA 2000
Przemysław Sojka

Zobacz również: